นายยติวัตร มนตริวัต
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร

บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน


บริการอิเล็กทรอนิกส์


ช่องทางการติดต่อ


พิธีการทางศุลกากร


ผลการดำเนินงาน


ข่าวงานคดี


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 54 เข้าชมวันนี้
  • 1,168 เข้าชมเดือนนี้
  • 34,626 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมุกดาหาร เลขที่ 449 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4267-4050-1
โทรสาร 0-4267-4049

เอกสารเผยแพร่

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติศุลกากร 256020 มกราคม 2567 16:34:004
2 แผ่นพับ พิธีการส่งออกปศุสัตว์ (สัตว์มีชีวิต)20 มกราคม 2567 16:33:454
3 ประกาศกรมศุลกากร ที่ 42-2561 เรื่อง การยื่นบัญชีสินค้าทางบก สำหรับการขนส่งของผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอกราชอาณาจักร20 มกราคม 2567 16:33:304
4 ประกาศกรม 96-2565 ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ20 มกราคม 2567 16:32:594
5 แบบ ศบ. 3 และแบบ 45420 มกราคม 2567 16:32:433
6 การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ e-Tracking20 มกราคม 2567 16:32:254
7 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) การตรวจปล่อยของเป็นบางส่วน (Partly) สินค้าประเภทมันสำปะหลัง20 มกราคม 2567 16:31:345
8 แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต (BCP) ของด่านศุลกากรมุกดาหาร ปี พ.ศ.256615 กุมภาพันธ์ 2566 14:06:5561
9 ด่านศุลกากรกับการพัฒนาในอนาคตมุกดาหาร13 กุมภาพันธ์ 2566 12:28:3173
10 No Copy1 กุมภาพันธ์ 2566 17:44:2884
11 การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้ เพื่อการติดต่อขอรับบริการจากกรมศุลกากร1 กุมภาพันธ์ 2566 17:43:0070
12 การประชาสัมพันธ์ของกรมศุลกากร ฉบับที่ 48 เตือน "การนำเข้ากัญชาต้องผ่านพิธีการศุลกากร" หากลักลอบนำเข้าหรือนำเข้ามาโดยไม่มีใบอนุญาต อาจได้รับโทษทั้งจำทั้งปรับ3 สิงหาคม 2565 17:50:5574
13 การประชาสัมพันธ์ของกรมศุลกากร ฉบับที่ 44 ครม.เห็นชอบ ร่างประกาศยกเว้นอากขาเข้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)3 สิงหาคม 2565 17:48:3364
14 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน6 มิถุนายน 2565 17:37:4381
15 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2)6 มิถุนายน 2565 17:34:4862
16 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 4)21 เมษายน 2565 17:26:00108
17 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)21 เมษายน 2565 17:25:3784
18 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร "สุจริต โปร่งใส จังหวัดมุกดาหารในสะอาด 2565"8 มีนาคม 2565 12:00:2677
19 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ 144/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการสำหรับการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 253024 กุมภาพันธ์ 2565 13:12:4283
20 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอคืนค่าธรรมเนียมรายปี ตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากรและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ตามกฎหมายว่าด้วย24 กุมภาพันธ์ 2565 13:11:0286
21 "กรมศุลกากร" จับมือ "กรุงไทย" พัฒนาระบบ "Customs Trader Portal" ให้ผู้นำเข้า-ส่งออก ลงทะเบียนออนไลน์6 กรกฎาคม 2564 11:10:29130
22 กรมศุลกากรขยายระยะเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)22 เมษายน 2564 11:07:33142
23 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ22 เมษายน 2564 11:05:50149
ผลลัพท์ทั้งหมด 23 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมุกดาหาร
เลขที่ 449 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4267-4050-1

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมุกดาหาร - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมุกดาหาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ