นายยติวัตร มนตริวัต
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร

บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน


บริการอิเล็กทรอนิกส์


ช่องทางการติดต่อ


พิธีการทางศุลกากร


ผลการดำเนินงาน


ข่าวงานคดี


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 7 เข้าชมวันนี้
  • 1,087 เข้าชมเดือนนี้
  • 39,053 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมุกดาหาร เลขที่ 449 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4267-4050-1
โทรสาร 0-4267-4049

คู่มือปฏิบัติงาน

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กระบวนการส่งของออกทางบก ณ ด่านศุลกากร20 มกราคม 2567 16:30:1642
2 กระบวนการรับลงทะเบียนผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร20 มกราคม 2567 16:29:5924
3 กระบวนการรับลงทะเบียนตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ20 มกราคม 2567 16:29:4333
4 กระบวนการพิธีการศุลกากรสำหรับของผ่านแดน ณ ด่านศุลกากร (จัดทำขึ้นโดยด่านฯนครพนม)20 มกราคม 2567 16:29:1936
5 กระบวนการพิธีการศุลกากรนำเข้าทางบก20 มกราคม 2567 16:28:5341
6 กระบวนการพิธีการศุลกากรทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ20 มกราคม 2567 16:28:3228
7 กระบวนการผ่านพิธีการ การเก็บอากรปากระวาง ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวหรือจุดผ่อนปรนทางการค้า20 มกราคม 2567 16:28:0837
8 กระบวนการงานสารบรรณ20 มกราคม 2567 16:27:4832
9 กระบวนการคืนอากรทั่วไป20 มกราคม 2567 16:27:3130
10 กระบวนการขออนุญาตนำรถยนต์ที่บรรทุกสินค้าเข้ามา ในราชอาณาจักร20 มกราคม 2567 16:27:1429
ผลลัพท์ทั้งหมด 10 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมุกดาหาร
เลขที่ 449 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4267-4050-1

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมุกดาหาร - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมุกดาหาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ