นายยติวัตร มนตริวัต
นายด่านศุลกากรมุกดาหาร

บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน


บริการอิเล็กทรอนิกส์


ช่องทางการติดต่อ


พิธีการทางศุลกากร


ผลการดำเนินงาน


ข่าวงานคดี


ประกาศกรม/กระทรวง

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 7 เข้าชมวันนี้
  • 1,087 เข้าชมเดือนนี้
  • 39,053 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรมุกดาหาร เลขที่ 449 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4267-4050-1
โทรสาร 0-4267-4049

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ยกสูงสำหรับตรวจตู้บรรทุกสินค้า (Ramp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 พฤษภาคม 2567 18:26:353
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256726 เมษายน 2567 11:12:0019
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256726 เมษายน 2567 11:11:3116
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256726 เมษายน 2567 11:10:2221
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256626 เมษายน 2567 11:08:159
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256626 เมษายน 2567 11:07:4311
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256626 เมษายน 2567 11:07:0612
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256626 เมษายน 2567 11:06:3913
9 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่ยกสูงสำหรับตรวจตู้บรรทุกสินค้า (Ramp) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 เมษายน 2567 18:25:0218
10 ราคากลาง (พื้นที่ยกสูง Ramp)12 เมษายน 2567 12:06:0522
11 ร่างขอบเขตงาน (พื้นที่ยกสูง Ramp)12 เมษายน 2567 12:06:0017
12 ร่างเอกสารประกวดราคา (พื้นที่ยกสูง Ramp)12 เมษายน 2567 12:05:5018
13 ร่างประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร (พื้นที่ยกสูง Ramp)12 เมษายน 2567 12:05:4417
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (พื้นที่ยกสูง Ramp)15 กุมภาพันธ์ 2567 09:36:2654
15 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถบรรทุกสินค้าบริเวณหลังอาคารคลังสินค้าด่านศุลกากรมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 ตุลาคม 2566 16:41:1771
16 (ร่าง) ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถบรรทุกสินค้าบริเวณหลังอาคารคลังสินค้าด่านศุลกากรมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 ตุลาคม 2566 16:41:0460
17 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร ที่ 7.2566 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 312 กันยายน 2566 14:17:3392
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256612 กันยายน 2566 10:43:3264
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256612 กันยายน 2566 10:43:0553
20 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร ที่ 6.2566 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 222 สิงหาคม 2566 11:33:4475
21 เอกสารแนบท้ายประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร ที่ 5.2566 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง27 กรกฎาคม 2566 11:33:3292
22 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร ที่ 5.2566 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง27 กรกฎาคม 2566 11:33:0595
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256612 กันยายน 2566 10:42:1167
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256612 กรกฎาคม 2566 10:25:5865
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256612 กรกฎาคม 2566 10:25:1460
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256612 กรกฎาคม 2566 10:24:4264
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256612 กรกฎาคม 2566 10:24:1960
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256612 กรกฎาคม 2566 10:23:3161
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256512 กรกฎาคม 2566 10:23:0460
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256512 กรกฎาคม 2566 10:22:3857
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256512 กรกฎาคม 2566 10:21:4658
32 ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส9 มีนาคม 2566 11:04:30115
33 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)24 พฤศจิกายน 2565 12:18:01137
34 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถบรรทุกสินค้าบริเวณด่านศุลกากรมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)24 พฤศจิกายน 2565 12:16:20105
35 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถบรรทุกสินค้าบริเวณด่านศุลกากรมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)8 พฤศจิกายน 2565 11:54:1293
36 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2 พฤศจิกายน 2565 15:39:10114
37 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)31 ตุลาคม 2565 18:45:1099
38 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและลานจอดรถบรรทุกสินค้าบริเวณด่านศุลกากรมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)31 ตุลาคม 2565 18:41:5291
39 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ตุลาคม 2565 14:42:3286
40 (ร่าง) ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 ตุลาคม 2565 14:40:5589
41 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)12 ตุลาคม 2565 10:29:5489
42 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด พนักงานดูแลรักษาสนามหย้า สวนหย่อม ต้นไม้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)28 กันยายน 2565 13:18:2199
43 ประกาศด่านศุลกากรมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256628 กันยายน 2565 13:10:5293
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มกราคม 25658 มีนาคม 2565 16:11:20137
ผลลัพท์ทั้งหมด 44 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมุกดาหาร
เลขที่ 449 หมู่ที่ 3 ตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4267-4050-1

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมุกดาหาร - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมุกดาหาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ